Hírek

2024.04.17 15:25

Motorizálja meglévő redőnyét utólag, hogy még kellemesebbé tegye mindennapjait. Cégünk rövid határidővel elérhető áron garanciával vállalja kézi meghajtással működtetett műanyag és alumínium redőnyök motorosra történő átalakítását. Felejtse el a gurtnit, mellyel erőt kifejtve emeli fel és engedi le redőnyét. Felejtse el, hogy javíttatásra költsön, mert idővel a gurtni és az alkatrészek elkopnak.

Több redőnymotor beépíttetése esetén mennyiségi kedvezményt tudunk biztosítani, hogy az egész otthonában egy gombnyomással tudja szabályozni a fény beszűrődését.

Az akciónk az alábbi termékekre terjed ki:

  • Redőny rendszerek
  • Napellenző

Keressen minket bizalommal!

 

Hívjon minket!

2024.03.18

Új garázsredőny megrendelése esetén 10 % kedvezményt adunk ügyfeleinknek. Minden ingatlan egyedi adottságokkal rendelkezik, így egyedi rögzítési lehetőségei vannak.  Ajánlott a helyszíni felmérés, hogy az ingatlannak megfelelő lehetőségek szerint a legjobbat tudjuk ajánlani Önnek. Megrendelés esetén rövid határidővel dolgozunk, hogy mihamarabb használatba tudja venni garázskapuját.

Keressen minket bizalommal és egyeztessen időpontot.

Hívjon minket!

Vásárlási feltételek

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés céljaA Mocsár József Egyéni vállalkozás , mint adatkezelő magára nézve kötelezően ismeri el a jelen tájékoztató jogi tartalmát, az általános adatvédelmi rendelkezésről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete alapján és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény felhatalmazása alapján.A Mocsár József Egyéni vállalkozás elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Mocsár József Egyéni vállalkozás a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai- és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Jelen adatvédelmi tájékoztató visszavonásig érvényes.

2. Az adatkezelő vállalkozás adataiAmennyiben megkeresné Vállalkozásunkat, az info@elektromosredony.hu és a +36-20-488-3378 elérhetőségeken léphet kapcsolatban az adatkezelővel.

Adatkezelő adatai: Mocsár József Egyéni Vállalkozó – Best Roll Automatic

Székhely, fióktelephely: 2220 Vecsés, Sárosi utca 7.

Nyilvántartási szám: 43398080

Adószám: 67114612-2-33Email cím: info@elektromosredony.hu

Weboldal cím: www.elektromosredony.hu

Telefonszám: +36-20-488-3378

Telefonszám/Fax: +36-29-352-806

2.1 AdatkezelőNév: Mocsár JózsefTelefonszám: +36-20-488-3378

3. Kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadott személyes adatokA weboldalunkon történő böngészéshez nincs szükség regisztrációra.Árajánlat kéréskor mindössze a nevet, telefonszámot és az email címet kell megadni. Az ajánlat kérő a kapcsolatfelvétel űrlapon átolvasva a figyelemfelhívás címszóval tájékoztatást kap arról, hogy személyes adatokat küld el. Amennyiben nem járul hozzá az alábbi információk elküldéséhez, telefonon felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel.

3.2 Technikai adatokA Mocsár József Egyéni vállalkozás a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: - az arra feljogosított számára hozzáférhető (rendelkezésre áll)- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)- változatlansága igazolható (adatintegrálása)- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.A Mocsár József Egyéni Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.A Mocsár József Egyéni Vállalkozás az adatkezelés során megőrzi:- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

3.3 Cookie-k (Sütik)3.3.1 A sütik feladata– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről. Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;– megkönnyítik a weboldal használatát;– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során ezt olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-kEzen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Mocsár József Egyéni Vállalkozó weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)A Mocsár József Egyéni Vállalkozás weboldalán (www.elektromosredony.hu) alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Mocsár József Egyéni Vállalkozás információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, de a látogató is törölheti a sütiket a böngészőjéből.- Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokatAmennyiben nem szeretné, hogy a cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. Letilthatja rögtön az oldalunkra történő belépéskor vagy akár később is ha meggondolta magát. De akár a böngészőjében is letilthatja a cookie-kat.- A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet. A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet tudomást:Google ChromeFirefoxInternet ExplorerMicrosoft EdgeSafari

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatokWeboldalunkon nincs lehetőség online rendelésre.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatokA 3.4 pontban írtak miatt erre sincs az oldalunkon szükség.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatokVállalkozásunk nem él ezzel a lehetőséggel, sem a weboldalunkról sem máshonnan nem küldünk hírleveleket.4. Az e-mailben érkező adatok tervezett felhasználása és megőrzési idejeFelhasználása: Árajánlat készítéséreJogalap: Az árajánlatkérő felkérése árajánlat készítésre.Megőrzési idő: Az árajánlat kérésre válaszul adott árajánlat elküldését követően a küldött árajánlatkérő e-mailt, a benne lévő adatokkal együtt, töröljük a számítógépről. Az elküldött árajánlat a számítógépről külső tárolóra lesz lementve, amit általában 30 nap elteltével törlünk.Ez alól kivételt képez amikor megrendelik valamely termékünket, mert ilyenkor a teljesítést követően azonnal törlésre kerül az előzőekben adott árajánlat, benne a megrendelő személy adataival együtt. Azaz minden személyes adat törlésre kerül úgy a számítógépről mint a biztonsági mentésre szolgáló külső tárolóról.

5. Az adatkezelés célja, módja jogalapja5.1 Általános adatkezelési irányelvekMocsár József Egyéni Vállalkozás tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.Felhívjuk a Mocsár József Egyéni Vállalkozás részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.Adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyeiSzemélyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során e-maillel személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Ebben az esetben az árajánlatkérés a számítógépünkön landol.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köreAz adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.A vállalkozásunk, az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Vállalkozásunk szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, valamint a Vállalkozásunkat terhelő, törvényben előírt, adó és számviteli kötelezettségek teljesítését intézi.Az olyan személyes adatokat, amelyek bizonylatokra kerülnek (pl. számlázás), és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig kötelezően megőrizzük.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségeiAz érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jogA Mocsár József Egyéni Vállalkozás megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való jogaAz érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatokAz adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés jogaAz érintett kérheti a Mocsár József egyéni Vállalkozás által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jogAz érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Mocsár József Egyéni Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jogAz érintett kérésére a Mocsár József Egyéni Vállalkozás korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jogAz érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás jogaAz érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotástAz érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás jogaAz érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás jogaAz érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárásPanasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságSzékhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Telefon: 0613911400Fax: 0613911410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huHonlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezésekE tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.A Mocsár József Egyéni Vállalkozás a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.